succesvol veranderen is aandacht hebben voor de niet zichtbare, maar cruciale elementen onder de ijsberg; namelijk de menselijke factor

Iedere organisatie maakt veranderingen mee. Of het nu een grote koerswijziging is, een optimalisatieproces, een groeiplan of een reorganisatie. Er is vaak voldoende aandacht voor de zichtbare zaken: de plannen, de richting, het doel, de cijfers. Maar de menselijke factor in verandering wordt regelmatig onderschat. En laat dit nu juist de beslissende factor zijn voor een succesvolle verandering.

Management Capacity begeleidt organisaties in verandering door de lead in de procesbegeleiding van verandering te nemen. Met focus op de menselijke factoren als gedrag, belangen, drijfveren en stakeholders. We doen dit zowel voor organisaties in MKB(+), de cultuursector, het hoger onderwijs als de zorg. Ondanks dat deze segmenten grote verschillen laten zien, geldt voor allen dat procesbegeleiding van verandering cruciaal is voor succes.

Management Capacity is ontstaan vanuit de missie dat ieder mens een werkplek verdient waar hij of zij gevoel van bijdrage en impact heeft. Wat leidt tot onze sterke overtuiging en visie dat medewerkers met impact, draagvlak en bijdrage hét fundament zijn voor een succesvol veranderproces.

 

ik werk gestructureerd en gedisciplineerd met warme betrokkenheid bij de mensen in de organisatie en vanuit natuurlijk leiderschap

Management Capacity is mijn bedrijf, wat ik vol trots in 2015 ben gestart vanuit de missie om de menselijke impact op succesvol veranderen te belichten en hiermee waarde toe te voegen. Een mooie combinatie van mijn theoretische basis als psycholoog, ruim 20 jaar ervaring in management en directie functies in beursgenoteerde organisaties en mijn behoefte aan autonomie.

De complexiteit van verandering in organisatie boeit mij enorm. Visionaire bestuurders zetten een richting uit, maken vervolgens een strategisch plan, maar op weg naar het doel worden allerlei obstakels zichtbaar. Ik haal veel voldoening uit het duiden van die obstakels én ze onderdeel maken van het proces van verandering. Wat lijkt op vertraging is in feite een versnelling naar een succesvolle verandering, mét inbreng en draagvlak van de mensen uit de organisatie.

Mijn stijl hierbij is pragmatisch, onafhankelijk, constructief kritisch, met een combinatie hoofd – hart – buik. Ik werk gestructureerd en gedisciplineerd met warme betrokkenheid bij de mensen in de organisatie en vanuit natuurlijk leiderschap. Ik breng zaken terug tot de kern en vertaal complexe problemen in overzichtelijke stappen naar een oplossing, met geborgd en meetbaar resultaat. Ik communiceer helder en eerlijk, vanuit een menselijke en sensitieve stijl, maar zonder zoete broodjes te verkopen. In veranderprocessen zorg ik voor voortgang, structuur en borging. 

Vol enthousiasme, energie en een grote dosis professionaliteit werk ik mee aan het bewerkstelligen van een succesvolle verandering. 

we gaan meteen 'in functie' als lijnmanager en na een korte scanperiode leveren we een concreet plan van aanpak

Management Capacity begeleidt organisaties in het proces van verandering door inzet op één van de volgende manieren:

Projectmanagement
Interim management
Procesbegeleiding/-advies
Toezicht

Opdrachtgevers MKB (+)

Opdrachtgevers zorg

Opdrachtgevers cultuur, publiek en hoger onderwijs

Contact

Management Capacity - Judith Peeters