Management Capacity is opgericht door Judith Peeters, een universitair opgeleide professional met 20 jaar ervaring binnen commerciële organisaties, waarvan 13 jaar in leidinggevende en directiefuncties, zowel binnen internationale beursgenoteerde bedrijven als Coca-Cola, Sara Lee, en Hays als binnen een B2B omgeving. In haar functies heeft zij leiding gegeven aan verschillende teams, onderdeel uitgemaakt van directies en organisaties door verandertrajecten geloodst, vaak in uitdagende markten onder druk van commercieel resultaat.

 

Groeiende organisaties kennen 5 ontwikkelstadia; van opbouw, vroege groei, succes, expansie naar de fase van optimale verhoudingen (Churchil & Lewis). Tussen fase 2 en 3 ontstaat de 'doorgroei-fase' waarin de ondernemer een duidelijk strategische visie heeft over de groeikansen in de markt. In deze fase is het cruciaal dat de interne organisatie in goede banen wordt geleid. Door de groei is er een complexe situatie ontstaan, waarbij er behoefte komt aan structuren, 'wie doet wat' (horizontale en verticale differentiatie, hierarchie) en procedures, 'hoe doen we de dingen hier' (standaardisatie, communicatie, opleiding, informatie). Naast structureren, is het evenzo belangrijk na te denken over de cultuur: "wat voor soort bedrijf wil ik eigenlijk zijn?"

 

Management Capacity werkt vanuit de visie dat iedere krachtige, creatieve, visionaire ondernemer aanvullende eigenschappen nodig heeft om zijn bedrijf structuur te geven om in deze fase te kunnen groeien. Succesvolle ondernemers herkennen deze levensfase van hun bedrijf  en erkennen dat ze externe hulp kunnen gebruiken. Qua cultuur heeft Management Capacity de overtuiging dat top down aangestuurde, hierarchische organisaties tot het verleden behoren; behandel je medewerkers als eigenaren en niet als machines, en de resultaten zijn verbluffend. De basis is transparantie, een duidelijke missie en medezeggenschap.

 

Management Capacity zorgt voor structuur, helpt om cultuur te definieren en levert blijvend toegevoegde waarde aan de onderneming. Met enthousiasme, energie en een grote dosis professionaliteit wordt gewerkt om een succesvolle start-up te helpen transformeren tot een solide bedrijf.

 

 

Over ons

gallery/portret (2)