Onze dienstverlening

Een groeiend bedrijf kent groeipijnen; de oude manier van werken werkt niet meer, maar de markt biedt vele kansen om te groeien. De vorm van onze dienstverlening is op maat (advies, interim, project), maar de kern is steeds hetzelfde: u, als ondernemer, helpen om de volgende groeifase van uw bedrijf waar te kunnen maken, door te zorgen voor een stevig fundament.

 

We beginnen met een uitvoerige analyse en daarna is het een kwestie van keuzes maken waar te beginnen, niet alles is tegelijk aan te pakken. We bespreken welke vorm de voorkeur heeft (adviseur op afstand, implementerende interim manager of het laten uitvoeren van een afgebakend project) en Management Capacity gaat vol enthousiasme en energie aan de slag.

 

Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 

  • Structuur/organogram: zorgen voor een duidelijke verdeling van arbeid, zowel horizontaal (deelactiviteiten ingericht naar bv regio, functie, product) als verticaal (hierarchie, afbakenen van uitvoerende en besturende taken).
  • Cultuur: helpen vormgeven van het DNA van het bedrijf, "wat is mijn missie, hoe wil ik omgaan met mijn mensen, wat voor bedrijf wil ik zijn?"
  • Procedures: zorgen voor heldere 'coördinatie mechanismen' zoals formalisatie (functiebeschrijvingen, regels, instructies), standaardisatie (werkprocessen), communicatie (overlegstructuren).
  • Sales: zorgen voor inzicht in resultaten en activiteiten, flexibele beloning, incentives, sales materialen;
  • HR: meedenken in Strategische Personeelsplanning, in-/door- en eventueel uitstroom, functioneren & beoordelen, salarisschalen, incentives, targets, bonusstructuren, promotiepaden.

 

De intuitieve aanpak van de start-up fase wordt aangevuld met een fundament waarop toekomstige groei kan worden gebaseerd.